I en kjennelse 11. juni opphevet Høyesterett Borgarting lagmannsretts kjennelse om interneringsforlengelse for én av de sju irakerne, og sendte saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

Ingen interneringsforlengelse

Borgarting lagmannsrett besluttet i en ny kjennelse 12. juni at vedkommende ikke kan interneres lengre.

Kjennelsen betyr at den aktuelle personen løslates sammen med seks andre irakiske borgere. Personene har vært internert i en periode på mellom ti og 14 måneder.

– Grunnen til at alle sju løslates er at lovtolkningen retten har lagt til grunn får betydning for spørsmålet om internering i alle sju sakene. Lagmannsretten har på bakgrunn av Høyesteretts opphevelse konkludert med at vilkårene for om en utlending kan holdes internert utover grensen på 12 uker, ikke lenger er til stede, opplyser seksjonsleder ved PUs juridiske seksjon, Kristel Lee Høgslett. 

Bestemt oppholdssted og meldeplikt

Personene løslates denne uka, og ilegges enten meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted. Å bryte politiets pålegg er straffbart etter utlendingsloven § 108. 

Alle personene som løslates har hatt ulovlig opphold i Norge i flere år, og har dermed vært pliktig til å forlate landet på egen hånd uten å gjøre det.

Alle personene er tidligere ilagt straff.

Kunne ikke returneres

PU hadde i mars planlagt å tvangsreturnere de sju personene til Irak, men utbruddet av korona-pandemien gjorde at den planlagte returen ikke var mulig å gjennomføre.

PU vil fortsette å jobbe for å avklare returmulighetene til Irak med sikte på å gjennomføre en tvangsmessig retur.