– Politimesteren i Agder opphever nekt av landlov i politidistriktet. Fra 22. juni kl. 1400 vil ordinær landlov gjelde for Agder politidistrikt, sier leder av felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR), Per Juell Larsen.

– Det er flere grunner til dette. Vi føler det er bedre kontroll på smitte og vi ønsker en gradvis tilbakeføring til normal situasjon. I tillegg ser vi at det har vært et restriktivt tiltak som i nåværende situasjon med liten smitte rammer uforholdsmessig hardt. Vi ser også at andre politidistrikt gjør tilsvarende som oss, sier Juell Larsen.

Regler om karantene ved ankomst Norge gjelder fortsatt.

Vedtaket sendes Kystverket, Brevik sjøtrafikk sentral og til våre kjente agenter. For å forsikre oss om at vedtaket når alle, ber vi om bistand til videre formidling.

Vedtaket blir også lagt ut på politiet.no.