Kartutsnitt med inntegnet sone og koordinater for oppholdsforbudet

Bakgrunnen for forlengelsen er at forutsetningene er de samme som da forbudet ble innført. Det var den gang nødvendig å innføre oppholdsforbudet da det i lengre tid, og ved gjentatte anledninger, ble utført straffbare handlinger i tilknytning til vindkraftutbyggingen, da særskilt rettet mot anleggsvirksomheten i Nessadalen. Ferdsel på stedet utgjør også en sikkerhetsrisiko i forbindelse med montering av vindmøllene og fordi deler av anlegget er spenningssatt.

Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges etter politilovens § 30, nr.1, jf § 7 – kr 8 000. Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats.

Det eksisterende oppholdsforbudet gjelder til og med 30. juni 2020 klokken 24:00. Forlengelsen gjelder fra og med den 1. juli 2020 klokken 00:00 til og med den 31. august 2020 klokken 24:00. Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet.

Politiet innfører også droneforbud over oppholdsforbudssonen i samme tidsperiode.

For media:

  • Tor Kristian Haugan, lensmann ved Orkdal tjenesteenhet, er tilgjengelig på telefon 47797417 torsdag 25. juni kl.11:00-14:00.