To per tusen må nås
Illustrasjonsfoto
FotoPolitiet

Regjeringens krav om at politiet skal nå 2 per 1000 er tydelig beskrevet i "Politimeldingen – et politi for fremtiden", som ble lagt fram tidligere denne uken.

– Dette kommer til å kreve hardt arbeid, sier Bjørnland

Politidirektøren minner samtidig om at politiet har blitt fått tilført store ressurser de senere årene, både i rene penger og i antallet ansatte.

– Denne ressurstilførelsen har vært nødvendig og den er vi svært glad for. Regjeringen er nå imidlertid tydelig på at denne økningen verken kan eller skal fortsette, sier Benedicte Bjørnland.

– Vi kommer til å ha tett dialog med politimestrene, særorgan og de tillitsvalgte, når vi går inn i dette arbeidet. Noe må prioriteres ned eller utsettes, alt kan ikke bli bedre når vi skal bruke betydelige summer på å nå bemanningsmålet for politiutdannede.

Dialog fremover

I tillegg til den tydelige forventningen fra regjeringen knyttet til realisering av to per tusen, er det også andre forpliktelser som binder opp politiets budsjett. Sammen med en ventet innstramming i offentlig sektor fremover gjør dette at den økonomiske situasjonen for politiet er svært krevende.

– Vi må arbeide systematisk og profesjonelt for å sikre at vi forvalter ressurser og budsjetter på best mulig måte. Målet er å levere best mulige polititjenester innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer. Det er vårt ansvar å bruke ressursene godt og klokt. Hvis vi kan jobbe smartere - og det innebærer å disponere om - må vi gjøre det, avslutter Bjørnland.