Ved forelegg utferdiget av politimester i Agder 21. juli 2019 ble en 32 år gammel mann idømt bot på 6000 kroner for å ha kjørt fritidsbåt med en alkoholpromille i blodet på 1,0. Lagmannsretten hadde i tillegg fastsatt tap av retten til å føre fritidsbåt for en periode på ett år. Domfelte aksepterte boten, men anket tap av førerretten til Høyesterett.

Høyesterett la i sin dom 25. juni til grunn at ved straff for brudd på småbåtloven § 33 om føring av fritidsbåt med promille over den fastsatte promillegrensen på 0,8, besluttes som den klare hovedregelen også tap av førerrett i minst ett år.

Dommen klargjør vilkårene for tap av førerrett i småbåtloven § 28 a.

– Dette er en viktig dom som nå endelig fastslår at enhver føring av fritidsbåt med ulovlig promille medfører tap av retten til å føre fritidsbåt, sier påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.