Evalueringsutvalget har på oppdrag fra Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt levert en uavhengig vurdering som i hovedsak tar for seg formidling og oppfølging av PSTs trusselvurderinger knyttet til høyreekstremisme, PST og politiets tipshåndtering og politiets operative håndtering av hendelsen.

Tilstede under pressekonferansen er:

  • Evalueringsutvalgets leder, Anja Dalgaard-Nielsen, Ph.d. og leder for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet
  • Politidirektør, Benedicte Bjørnland
  • Sjef PST, Hans-Sverre Sjøvold
  • Politimester Oslo, Beate Gangås

Tid og sted

Torsdag 2. juli klokken 1200, Politidirektoratet Fritjof Nansens vei 14, Majorstua.  Oppmøte i resepsjonen. Vi ber om at presse kommer i god tid. Av smittevernårsaker er det begrensning på antallet representanter fra pressen.

Påmelding

Påmelding på e-post til info.pod@politiet.no innen onsdag klokken 1500.