Stenging av vei
Kart over den aktuelle strekningen

Transportene vil foregå i tidsrommet 0000 – 0600. Det vil normalt gå to transporter per natt. Det vil ikke være transport natt til lørdag og natt til søndag. Antatt tidsforbruk per transport er ca. 1 time.

Under selve transporten vil det ikke bli mulig for møtende eller bakenforliggende trafikk å passere. Utrykningskjøretøy i oppdrag vil bli sluppet forbi kolonnen ved at kolonnen kjører til siden og stopper. Dette blir koordinert med politiet som følger kolonnen.