Ane Mannsåker Roald har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har i tillegg et mastergradskurs i etterretning, politikk og samfunn fra Forsvarets høgskole. Mannsåker Roald kommer fra en seksjonslederstilling i PST, og har de siste årene jobbet mye med analyseledelse. Erfaringen fra PST omfatter stillinger som analytiker, avsnittsleder, seksjonsleder og avdelingsdirektør.  

- Jeg er svært glad for at Ane Mannsåker Roald har takket ja til å lede administrasjons- og ledelsesstaben. Mannsåker Roald har lang erfaring fra å arbeide i skjæringspunktet politikk og praksis, en erfaring som er viktig og nødvendig å ha med seg inn i denne stillingen. I tillegg viser hun sterke analytiske evner, er god på å lese organisasjonen og leverer på høyt nivå, sier politidirektør, Benedicte Bjørnland.

Ane Mannsåker Roald tiltrer stillingen høsten 2020, og blir en del av politidirektørens ledergruppe og politiets nasjonale ledergruppe.

- Jeg glad for tilliten og ser fram til å begynne i Politidirektoratet. Etter mange år i PST har jeg hatt et ønske om å arbeide i andre deler av politi- og lensmannsetaten, og i direktoratet ser jeg at det er flere spennende prosesser på gang. Dette ser jeg fram til bli en del av og bidra inn i, sier Ane Mannsåker Roald.