Bjørn Vandvik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har innehatt flere lederstillinger i politiet, blant annet som politimester i tidligere Romerike politidistrikt og som visepolitimester i Oslo politidistrikt.

- Jeg er veldig fornøyd med at Bjørn har takket ja til denne stillingen. Han har lang og bred erfaring fra etaten, og med sterke lederegenskaper og god forståelse for politiets rolle og samfunnsoppdrag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Vandvik tiltrer stillingen 16. august 2020, og blir en del av politidirektørens ledergruppe og politiets nasjonale ledergruppe

- Jeg er veldig glad for å ha fått denne spennende jobben. Det er motiverende å få anledning til bruke mine erfaringer fra politidistrikt i arbeidet med å utvikle politifaget videre. Jeg gleder meg til komme i gang, bli bedre kjent med Politidirektoratet og ikke minst alle medarbeiderne, sier Vandvik.