Stor transport har krav om politi

Transport av så store gjenstander krever unntak fra Vegtrafikkloven § 2. Det betyr at utbygger har plikt til å ha ledsagelse fra politiet for å ivareta sikkerheten. Utbygger er pålagt å betale for tjenestetiden til et nødvendig antall politibetjenter som følger transporten. Disse politibetjentene har som oppgave å sørge for trafikksikkerheten i forbindelse med transporten og vil ikke jobbe med andre oppdrag i forbindelse med vindmølleutbyggingen. Dette gjøres på helt lik linje av politiet som ved annen stor transport for eksempel i forbindelse med rigging av konserter.

Ytringsfrihet og lovlig fattede vedtak

Det er politiets jobb å sørge for at alle kan bruke sin ytringsfrihet på en trygg måte og gjennomføre demonstrasjoner. Det er også politiets jobb å verne om all lovlig virksomhet, det vil si å sikre at det er mulig for TrønderEnergi å gjennomføre et lovlig fattet vedtak i forbindelse med utbyggingen av vindmøllene. Politiet vil derfor bidra til at lovlig virksomhet og lovlige demonstrasjoner gjennomføres.

Håp om dialog

Politiet går inn i sommeren på Frøya med håp om å kunne løse eventuelle konflikter gjennom dialog og minst mulig bruk av bøter og makt. Skadeverk, ordensforstyrrelser, pålegg som ikke blir etterkommet eller maskering under demonstrasjon, er eksempler på straffbare forhold som politiet vil kunne straffeforfølge.