Unge med mobiltelefon
Politiet har avdekket at unge, helt ned i 10 årsalderen deler seksualiserte bilder.

Vi er nå inne i en tid der barn og unge har sommerferie og flere bruker trolig mer tid på sosiale medier. Politiet i Rana har den siste tiden avdekket flere tilfeller der barn og unge deler seksualisert materiale i ulike sosiale medier, og tilfeller der seksualisert materiale blir delt videre. Noen av barna er helt nede i 10-årsalderen.

- Barn og unge bruker apper og mobiltelefoner som legger til rette for å ta og dele bilder og videoer. Dessverre er det også noen som tar og sprer seksualiserte bilder og videoer av seg selv og av andre, forklarer politioverbetjent Gullfjell.

De unge må kjenne til hvor grensene går

Politiet har sett flere tilfeller der seksualiserte bilder av mindreårige spres videre, og tilfeller der spredning blir benyttet som trussel for å få tilsendt flere bilder.

- Mange ungdommer kjenner ikke lovverket og vet ikke hvor grensene går.  Først etterpå oppdager de at de ikke har kontroll på det som er delt – og da er det som regel for sent. Nakenbilder og sexvideoer som deles på nett kan være utfordrerne å få fjernet, sier politioverbetjenten.

Det er som utgangspunkt ulovlig å TA, HA eller DELE nakenbilder av barn under 18 år, og delingen er en stor påkjenning for den det spres nakenbilder av.

- Det å vite at et nakenbilde av deg selv spres på nettet, er en tung belastning, spesielt for barn og unge. De fleste ungdommer skjønner at det er dårlig gjort å videresende, men vet de at det ikke er lov, spør Gullfjell som håper at foreldre kan snakke med barna sine om dette temaet.

Det viktigste forebyggende rådet

- Barn og unge bør gjøres kjent med at overgripere misbruker sosiale medier for å utnytte barn seksuelt. De kan bli utsatt for seksuell utpressing eller blir lokket til uønskede seksuelle handlinger, forteller Gullfjell. Han mener foreldre må bygge et godt grunnlag slik at ungene tør å fortelle dersom de har havnet i en vanskelig situasjon.

- Barn og unge må vite at de kan snakke med sine foresatte eller andre voksne de stoler på, hvis de er bekymret for noe som har skjedd. I stedet for å dømme eller sette sanksjoner som oppleves som straff, er det bedre å forklare at det er lov å gjøre feil, oppfordrer Gullfjell. Han mener at det viktigste foreldrene kan gjøre for å hjelpe barna mot å havne i slike situasjoner, er å snakke med dem.

- Involver deg i deres digitale liv, sett deg inn i hvilke apper de bruker og hvordan de fungerer. Få dem til å fortelle hva de gjør der. Still spørsmål og forklar konsekvensene av å sende nakebilder/film av seg selv og ulovlig bildedeling. Slik kan du hjelpe barnet ditt med å ta gode valg, forteller den erfarne politietterforskeren.

Jobber systematisk for å forebygge

Politiet ser alvorlig på slike saker hvor bilder har blitt delt eller noen har utnyttet barn seksuelt via sosiale medier og jobber aktivt med forebygging rundt dette temaet.

- For eksempel har forebyggende hos oss og Rana kommune et tverrfaglig prosjekt "8.klasseprosjektet" hvor alle 8.klassene i Rana og foreldrene får et foredrag om blant annet nettvett og seksuelle overgrep. Dette foredraget holder forebyggende gruppe også for ungene og foreldrene i Hemnes, Nesna, Lurøy og Træna, forteller Gullfjell.

I tillegg har politiet et veldig godt samarbeid med Nordland fylkeskommune gjennom Polarsirkelen videregående skole, hvor alle VG1 elever får foredrag om nettvett gjennom undervisningsopplegget Delbart som er utarbeidet av Kripos.

www.medietilsynet.no  og www.barnevakten.no er to nettsider hvor man kan lese og få tips og råd om sosiale medier og hvordan snakke med barn om dette temaet.

Fakta og råd

Loven sier:

  • Det er ikke lov å sende seksualiserte bilder til noen under 16 år, eller noen eldre som ikke har gitt samtykke til det.
  • Det er som utgangspunkt straffbart å TA, HA eller DELE nakenbilder eller film av noen som er under 18 år.

Har ditt barn opplevd å få bildene sine spredt eller blitt utsatt for overgrep på sosiale medier? Her er noen råd:

  • Ta skjermbilder og dokumenter hvem som har delt, og hvor og når det er delt
  • Meld fra til den aktuelle applikasjonen eller nettstedet
  • Kontakt politiet på 02800, eller møt opp på nærmeste politistasjon.