Som følge av opplysninger i saken og funn på stedet iverksatte politiet etterforskning, og en mann er pågrepet og siktet for drap.

- Omstendighetene rundt dødsfallet gjør at politiet etterforsker saken som drap, men politiets etterforskning er helt i startfasen, og vi etterforsker flere mulige hypoteser, sier Kjersti Brandtsegg Moe, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Den siktede er fraktet til Trondheim politistasjon for avhør. Han bistås av forsvarer, advokat Rolf Christensen. Pårørende blir ivaretatt.

- Vi ønsker av taktiske grunner ikke å gå ut med kjønn eller alder hverken på avdøde eller siktede nå, sier Kjersti Brandtsegg Moe.

Politiet jobber med kriminaltekniske undersøkelser i boligen og med å avhøre siktede og vitner.

Av hensyn til videre etterforskning vil det ikke på dette tidspunktet bli gitt flere opplysninger om siktelsen eller omstendighetene rundt dødsfallet. Politiet vil komme med ny oppdatering i saken på et senere tidspunkt.