Da politimesteren ble kjent med situasjonen som oppstod under avhøret, ble hendelsen vurdert som alvorlig og den ble omgående rapportert til Spesialenheten for politisaker. Spesialenhetens oppgave er å vurdere om det er begått en straffbar handling i forbindelse med gjennomføring av avhøret. Så lenge Spesialenheten har saken til etterforskning, har vi ikke mulighet til å kommentere selve hendelsen nærmere.

Den aktuelle tjenestemannen er fra og med 18.juli ikke lenger i politiets tjeneste da han går av med pensjon. Dette er uavhengig av denne saken.

Vi har et svært godt utdannet politi i Norge, og vi har klare regler for hvordan avhør skal gjennomføres. Avhørere gjennomgår en egen trening med godkjenningsordning (sertifisering).

– Jeg er glad for at vi i Norge har et organ, Spesialenheten for politisaker - som ikke er en del av politiet - som har som sin oppgave å etterforske saker der det kan reises spørsmål om ansatte i politiet har begått en straffbar handling. Dette sikrer en uavhengig og grundig gjennomgang av hendelser som denne, sier politimester Kirsten Lindeberg.

– Det er bra at vi har engasjerte borgere, som sier ifra til oss når de ser noe som de reagerer på. Dere kan være trygge på at saken nå etterforskes av Spesialenheten og at politiet i Agder vil ta Spesialenhetens vurderinger og konklusjoner på alvor, sier Lindeberg.