Politiet kom til en fest på Hestsjøen lørdag 27. juni for å sjekke at alle hadde det bra. Når så mange mindreårige er samlet ved et stort vann et godt stykke fra folk, og flere er overstadig beruset, er politiet bekymret for at det skal oppstå farlige situasjoner. Det var bakgrunnen for å oppløse festen, men politiet ble møtt med sjikane, trusler om vold og truende atferd, og flere nektet å etterfølge de påbud som ble gitt.

Politiet har avhørt alle de anmeldte ungdommene og hatt samtaler med foreldrene. Sakene blir nå oversendt påtaleansvarlig i saken for vurdering og avgjørelse.

- Politiet bruker dialog som hovedverktøy og har lang og god erfaring med å oppløse fester på en fredelig måte. Derfor ser vi alvorlig på hendelsen på Hestsjøen, og etterforskning og påtalebehandling av de sakene som er opprettet har høy prioritet hos politiet, sier Åsta Elden, påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt.

Det var ungdom fra hele Trondheim som var tilstede på Hestsjøen. En er anmeldt for brudd på identifikasjonsplikten, ni er anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, åtte er anmeldt for hindring/forulemping av offentlig tjenestemann og for ikke å etterkomme politiets pålegg, og en er anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann.

- Flere ungdommer har erkjent de faktiske forhold og gitt uttrykk for at de ikke burde oppført seg slik de gjorde. Andre har ikke erkjent straffeskyld for å ha begått lovbrudd under hendelsen, sier Åsta Elden, påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har vært i dialog med Konfliktrådet om hendelsen på Hestsjøen.
- Konfliktrådsbehandling er generelt sett en aktuell reaksjon i saker som gjelder ungdom under 18 år og i tilfeller hvor dialog i form av møter med politiet kan ha en forbyggende og gjenopprettende effekt. Hvilke reaksjoner som blir gitt vil være en konkret vurdering av det enkelte lovbrudd som er anmeldt, sier Åsta Elden.

  • For media
    Åsta Elden, påtaleansvarlig ved Trøndelag politidistrikt, er tilgjengelig på telefon 73 48 94 50 onsdag 15. juli fra kl.15:00-15:30.