Flyet landet trygt og evakuering av passasjerene ble iverksatt umiddelbart. Passasjerene blir nå tatt hånd om på et mottakssenteret på Gardermoen hvor de blir ivaretatt.

Flyet blir nå gjennomsøkt av politiet med blant personell fra bombegruppa.

- Politiet har kontroll på hendelsen og har anholdt  en 51 år gammel mann, mistenkt for å stå bak truslene. Mannen er britisk statsborger. Vi har igangsatt etterforskning av saken og vil avhøre mannen så fort som mulig, sier Olav Unnestad leder for felles operative tjenester i Øst politidistrikt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.