Arbeidet med etterforskning etter drapene på to barn på Lørenskog 19.juli fortsetter. Politiet vil foreta flere avhør og jobber med tekniske undersøkelser på åstedet i den hensikt å få klarhet i hendelsesforløpet.

Mors helsetilstand gjør at hun ikke kan avhøres. Vii er i fortløpende dialog med sykehuset som avgjør når dette vil være mulig. Derfor kan vi ikke kommentere mulige hendelsesforløp, motiv, dødsårsak eller andre spørsmål nå.

Dette en svært vanskelig sak for de pårørende og alle berørte. Familien er sterkt preget.

Dette er saken

Ca. kl. 0830 søndag 19. juli fikk nødetatene melding om mulig brann på en privat adresse på Lørenskog. Sprinkelanlegget var utløst som følge av brann eller røyk.

Da nødetatene ankom stedet, ble det funnet to livløse, små, barn, og deres mor alvorlig skadd.

Det ble forsøkt gjenoppliving av barna, men det ble raskt klart at livene ikke sto til å redde.

Barna ble erklært døde på stedet. Barna er obdusert, men før mor er avhørt, kan vi av hensyn til den videre etterforskning, ikke opplyse om dødsårsak.

Mor ble fraktet til Ullevål sykehus hvor hun fikk behandling for sine skader.

Far til barna ankom selv åstedet og blir tatt hånd om av politiets pårørendekontakt og kriseteamet. Far ble initielt siktet i saken som følge av den informasjonen og fakta som forelå på det tidspunktet. Mistankegrunnlaget mot han ble siden betydelig svekket. Det ble derfor mandag 20. juli besluttet å frafalle siktelsen mot far.

Vi har forståelse for at det å bli siktet i en sak hvor man selv har mistet sine barn, er en stor påkjenning. I en så alvorlig sak er politiets fremste oppgave å finne ut av hva som har skjedd med barna og da er det det bevisbildet vi til enhver tid sitter med, som avgjør hvilke rettslige skritt som er viktig å gjøre.