Politibetjent kontrollerer en bilfører for promille.
Illustrasjonsfoto: Politiet

På landsbasis ser politiet at økningen i fartsoverskridelser og uaktsom kjøring har økt kraftig i sommer. I perioden fra 1. juni – 15. juli i 2020 økte blant annet antallet anmeldelser for hastighetsovertredelser med hele 17 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor. Tilsvarende økte antallet anmeldelser for uaktsom kjøring med 19,7 prosent i samme periode.

I juni anmeldte Utrykningspolitiet (UP) alene 909 sjåfører for grove fartsovertredelser mot 590 i 2019.  Dette er en økning på hele 54 prosent.

– Dette er svært urovekkende og en tendens vi ser over hele landet nå. Så kraftige økninger betyr at mange har grisekjørt i sommer, som er bekymringsfullt med tanke på at så mange er på bilferie i år, advarer UP-sjef Steven Hasseldal.

Han er bekymret foran en av de store trafikkhelgene vi nå går inn i fra 31.7 til 2.8.

– Hele politiet, både distriktene og UP, jobber hver dag med å forebygge alvorlige ulykker, noe tallene også viser. Og vi tar mange av verstingene. Kontrollfokuset vårt er stort nå i sommer, men det er nedslående å se disse tallene, sier Hasseldal.

– Jeg håper folk bruker hodet når vi går inn i de siste sommerukene nå. Vi vil at alle skal komme trygt frem og da må alle bidra til å holde veiene trygge.

Politiet oppfordrer alle til å holde fartsgrensene, være rusfrie og vise hensyn i trafikken.

Fakta om statistikken:

  • I perioden fra 1. juni – 15. juli i 2020 økte antallet anmeldelser for hastighetsovertredelser med hele 17 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor. Tallene gjelder for hele politiet, inkludert UP.
  • Tilsvarende økte antallet anmeldelser for uaktsom kjøring med 19,7 prosent i samme periode. Tallene gjelder for hele politiet, inkludert UP.
  • Hittil i år (til uke 30) har UP beslaglagt over 20 prosent flere førerkort enn i fjor. 3748 i 2020 mot 3015 i 2019. Merk at dette er beslag og ikke endelige domfellelser og kun tall for UP.
  • 909 sjåfører er i juni anmeldt av UP for grove fartsovertredelser, mot 590 i fjor. En økning på 54 prosent. Merk at dette er anmeldelser og ikke domfellelser og kun tall for UP.