Den avdøde ble obdusert søndag 2. august. Foreløpig obduksjonsrapport tyder på at dødsfallet er å anse som naturlig. De to som ble siktet og pågrepet lørdag 1.august er løslatt. Siktelsen vil bli frafalt idet intet straffbart forhold anses bevist og etterforskningen vil bli avsluttet.

De pårørende og de siktedes forsvarere er varslet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressemelding lørdag 1.juni:

Mistenkelig dødsfall i Verdal i Trøndelag

Lørdag morgen 1. august mottok politiet i Trøndelag melding om et dødsfall i Verdal. En mann bosatt i Verdal ble funnet død på en privat adresse.

Som følge av opplysninger i saken og funn på stedet iverksatte politiet etterforskning. Tre personer ble innbragt som vitner. På bakgrunn av det samlede bevisbildet fikk to av vitnene etterhvert status som siktet og ble pågrepet.

De siktede er en mann i 40-årene og en kvinne i 60-årene bosatt i Trøndelag. De har fått oppnevnt hver sin forsvarer, henholdsvis Rolf Christensen og Per Ove Sørholt.

Politiets etterforskning er i startfasen og vi etterforsker flere mulige hypoteser. Hverken den avdøde eller de siktede er kjent for politiet fra tidligere. Den avdøde vil bli obdusert søndag 2. august.

 

-På grunn av det samlede bevisbildet er politiet av den oppfatning at det foreligger skjellig grunn til mistanke for overtredelse av straffelovens paragraf 274; grov kroppsskade med døden til følge. Etterforskingen pågår med full styrke og det gjennomføres avhør av de siktede lørdag ettermiddag og kveld, sier Martin Moen, politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt.

De pårørende er varslet. Av hensyn til den videre etterforskning vil det i kveld ikke bli gitt flere opplysninger om siktelsen eller omstendighetene rundt dødsfallet.

  • For media
    Martin Moen, politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt, er tilgjengelig på telefon
    73 89 91 54, søndag 2. august klokken 12:00-13:00.