Mannen er i 40-årene og bosatt i Trondheim. Utover dette gir etterforskningen ingen holdepunkter for at siktede har hatt noe med Odins forsvinning å gjøre, og mistanken om at det er begått en straffbar handling er betydelig svekket. 

Funnet av gjenstandene ved Jonsvatnet
I april 2019 ble det funnet flere brente gjenstander ved Jonsvatnet, som tilhørte Odin André Hagen Jacobsen, som har vært savnet siden november 2018. Funnet styrket en hypotese om at forsvinningen skyldtes en straffbar handling, og saken ble fra det tidspunktet ressurssatt og etterforsket som at det kunne være en drapssak. Kort tid etter gjennomførte politiet kameraovervåkning av et område i nærheten av funnstedet, for å kartlegge hvem som beveget seg der. Dette resulterte i ca. 130 vitneavhør sommeren 2019.

Gjenoppretting av store mengder videoovervåkning fra Trondheim havn

Trøndelag politidistrikt har gjort et omfattende arbeid med å gjenopprette overvåkingsbilder fra Pir 2 på Trondheim havn, hvor Odins eiendeler ble funnet. Arbeidet med gjenoppretting og gjennomgang av videomaterialet har vært teknisk krevende og strukket seg over lang tid. Det ga resultater og det ble i juni 2019 funnet tre videosnutter som viser Odin på Pir 2 ca. kl. 06.00 den 18. november. Dette er de siste opptakene av Odin.

I november 2019 ble det i videomaterialet fra Trondheim Havn oppdaget en hvit bil som parkerte rett ved funnstedet på Pir 2 kl.12 samme morgen som Odin forsvant. Føreren av bilen ble oppfordret gjennom media til å melde seg til politiet.

En viktig brikke kommer på plass

I sommer mottok politiet et anonymt tips via Åsted Norge om hvem bilføreren kunne være. Tipset omhandlet en person som viste seg å være blant de 130 som ble avhørt i forbindelse med funnet ved Jonsvatnet.

Mannen er i 40-årene og bosatt i Trondheim. Han ble i forrige uke pågrepet og siktet for å ha gitt falsk forklaring under det første avhøret. I nye avhør erkjente han å ha tatt flere av Odins eiendeler på Pir 2, fraktet de til Jonsvatnet og tent på dem. Mannen har ingen god forklaring på hvorfor han tok eiendelene, men sier han fikk panikk da han gjennom media forsto at gjenstandene hadde tilhørt Odin. 

Politiet har siste uke gjort en rekke undersøkelser, blant annet avhør, ransaking av mannens bolig og biler, samt gjennomgang av elektroniske beslag. Denne etterforskningen gir ingen holdepunkter for at siktede har hatt noe med Odins forsvinning å gjøre.

- Det er svært alvorlig at mannen ikke har kommet med disse opplysningene før. Han er siktet for falsk forklaring og siktelsen kan bli utvidet til å omfatte ødeleggelse av bevis i en etterforsking sier politiadvokat Hans Vang, påtaleansvarlig i saken.

- Oppklaringen av hvordan eiendelene til Odin har havnet på Jonsvatnet, samt videoene som viser Odin ved funnstedene på Pir 2, gjør at mistanken om at forsvinningen skyldes en straffbar handling er betydelig svekket, sier politiadvokat Hans Vang, påtaleansvarlig i saken.

- Det vil i lys av dette bli foretatt en saksgjennomgang av politiet og Kripos for å kartlegge om det gjenstår etterforskingsskritt som det er realistisk å tro kan gi flere svar om hva som hendte med Odin, sier politiadvokat Hans Vang, påtaleansvarlig i saken.

Faktaboks politiets etterforskning

  • Mottatt i overkant av 250 tips, gjennomført 193 avhør
  • Tatt 45 videobeslag, i tillegg til Trondheim Havns server
  • Gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på begge funnsted, med etterfølgende undersøkelser både lokalt og hos Kripos
  • Analysert 110 DNA prøver
  • I forbindelse med behandlingen av Trondheim Havns server, har avdelingen Digitalt politiarbeid ved Felles etterretning og etterforskning i Trøndelag politidistrikt utviklet egen programvare for å gjenopprette og søke i slettet materiale.
  • Etterforskningen er gjennomført som et samarbeid i Trøndelag politidistrikt mellom de geografiske driftsenhetene og Felles enhet for etterretning og etterforskning. I tillegg har Kripos bistått med etterforskingsledelse, taktisk etterforsking og operativ kriminalanalyse.