Mannen var passasjer i personbilen som var involvert i ulykken. Det er video fra dashbord-kameraer i to kjøretøy og opplysninger fra vitner på stedet som gjør at politiet mener at det er skjellig grunn til å mistenke mannen for drapsforsøk på føreren av personbilen.

- Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med nærmere detaljer rundt hendelsesforløpet, sier seksjonsleder for etterforskning ved Grenland politistasjon Annie Sandersen. - En rekke etterforskningskritt gjenstår for å avklare hendelsesforløpet nærmere, og etterforskning av saken prioriteres høyt hos oss.

Så langt er kriminaltekniske undersøkelser på stedet gjennomført, video-bevis sikret og noen vitneavhør foretatt. Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har også foretatt undersøkelser på stedet. Blant annet gjenstår avhør av de involverte og vitner til ulykken og tekniske undersøkelser av de involverte kjøretøyene.

Føreren av personbilen er innlagt på sykehus. Hans tilstand skal være stabil, men han kan foreløpig ikke avhøres. Føreren av tankbilen ble ikke skadet.

Den siktede mannen vil bli avhørt så snart det lar seg gjøre, og politiet vurderer å begjære mannen varetektsfengslet. Dette vil bli tatt endelig stilling til i løpet av dagen.