Kartutsnitt med inntegnet sone og koordinater for oppholdsforbudet

Det er foretatt en fornyet vurdering og det er grunnlag for fortsatt oppholdsforbud. Begrunnelsen for at det besluttes oppholdsforbud, er som tidligere, at det i lengre tid, ved gjentatte anledninger, har vært utøvd ferdsel/aktivitet som har hindret TrønderEnergi i å utføre/få utført arbeid i forbindelse med oppføring av vindturbiner på stedet. Videre at det er blitt utført flere straffbare handlinger rettet mot TrønderEnergi sin aktivitet på stedet, samt at ferdsel på stedet utgjør en sikkerhetsrisiko i forbindelse med montering av vindturbinene og deler av anlegget er spenningssatt.

Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges etter politilovens § 30, nr.1, jf § 5 – kr 8 000. Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats.

Det eksisterende oppholdsforbudet gjelder til og med 31. august 2020 klokken 24:00. Forlengelsen gjelder fra og med 1. september 2020 kl. 00:00 til og med 31. oktober 2020 kl. 24:00. Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet.

For media
Randi Fagerholt, seksjonsleder forebyggende- og patrulje på Orkdal, er tilgjengelig på telefon; 47797417 torsdag 27. august frem til kl. 16:00.