Overtaging av beredskapssenteret
Dette er en milepæl, sa politimester Gangås, her sammen med prosjektleder i Politidirektoratet, Torgeir Haugen.

– Det er en milepæl å få samlet alle de nasjonale beredskapsressursene under samme tak. Senteret er unikt fordi det kombinerer fantastiske treningsmuligheter med sentral beliggenhet rett ved E6. Vi har fått mer enn vi turte å drømme om i dette senteret, sa politimester Beate Gangås i sin tale på Taraldrud.

Målet med senteret er å forebygge, avverge og håndtere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. Senteret skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.

– Norsk politi får nå et kompetansesenter uten sidestykke i europeisk målestokk. En av de viktigste oppgavene er at dette blir et kompetansesenter for politiet i hele Norge som vil gi økt trygghet for publikum, ved at beredskapsenhetene nå blir samlokalisert med en rask evne til å rykke ut og forstå hva som skjer, sa Gangås i sin tale.

Beredskapssenteret - signering
Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge og ekspedisjonssjef Thor-Arne Aas i Justis- og beredskapsdepartementet hilser hverandre etter protokollunderskrivingen.

Overtagelsen av Politiets nasjonale beredskapssenter fra entreprenøren Skanska er en stor hendelse for politiet. Selv om protokollen ble underskrevet av Justis- og beredskapsdepartementet, som byggherre, er det allerede bestemt at Politidirektoratet skal eie bygget. Politiets fellestjenester vil forvalte eierskapet for Politidirektoratet og ha den tekniske driften av senteret, mens Oslo politidistrikt er brukeren.  

– Utbyggingsprosjektet har vært godt organisert og ledet. Så en stor honnør til byggherre, arkitekter, prosjekterende og entreprenøren. Men det må understrekes at politiet selv har hatt en viktig rolle inn i dette arbeidet og har bidratt til at dette har gått så bra som det har. Vi fikk stor skryt under dagens signeringsseremoni for å ha vært tett på, nøkterne og løsningsorienterte. Jeg er stolt av senteret som nå står ferdig, men jeg må si at jeg er mest stolt av det gode samarbeidet med Felles enhet for nasjonale bistandsressurser, Politiets fellestjenester, Politiets IKT-tjenester og alle andre gode krefter i politiet som har gjort dette mulig, sier Torgeir Haugen, projektleder i POD.

For politiet og byggherren gjenstår det en god del arbeid selv om bygget og treningsfasilitetene står ferdig. Det er en betydelig mengde løst utstyr som skal inn og plasseres der det er planlagt. Oslo politidistrikt ved Felles enhet for nasjonale bistandsressurser, Politiets IKT-tjenester og Politiets fellestjenester vil nå gjennomføre mye testing og anlegget skal justeres inn for operativ bruk. Det gjenstår også noe etterarbeid som må på plass. Vi ligger likevel godt an til å ha anlegget operativt og klart før årsskiftet, sier Torgeir Haugen.

Senteret overleveres politiet på tid, det har kostet 2,4 milliarder kroner, vel 100 mill. kr. under budsjett og med flere fasiliteter enn opprinnelig prosjektert.

Beredskapssenteret  - treningslandsby
Det nye beredskapssenteret har Europas flotteste treningsfasiliteter - både inne og ute.

Fakta om prosjektet

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Nordre Follo kommune samlokaliserer de nasjonale beredskapsressursene Politiets Helikoptertjeneste, Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten. Senteret vil blant annet inneholde administrasjonsbygg, treningsbygg med svømmebasseng, helikopterbase, parkering og treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner og øvingsanlegg for strid i bebygd område. Størrelsen av bygningsmassen er ca. 34 000 kvm.

Her finner du mer informasjon om Politiets nasjonale beredskapssenter.