Knut Smedsrud gikk ved årsskiftet midlertidig til Justis- og beredskapsdepartementet, der han leder en utredning om «beredskap og nasjonal sikkerhet». Utredningen skal etterhvert inngå i den første langtidsplanen for politiet, PST og påtalemyndigheten, som skal gjelde for perioden 2025 til 2028.

-Arbeidet med utredningen har tatt lengre tid enn opprinnelig antatt, blant annet på grunn av Covid-19 situasjonen. Prosjektperioden for har derfor nylig blitt forlenget til ut 2021, forteller Smedsrud. Det er et ønske fra departementets side at jeg skal fullføre dette prosjektet, noe jeg også selv har lyst til, sier Smedsrud.

-Et fravær på to år er ikke heldig i en så sentral posisjon som beredskapsdirektør. Jeg har derfor valgt å frasi meg funksjonen som beredskapsdirektør, slik at denne kan besettes fast på nytt, sier Smedsrud.

Utlyser stillingen beredskapsdirektør

Politidirektør Benedicte Bjørnland forteller at stillingen vil bli lyst ut i løpet av noen uker.

-Jeg har stor forståelse for at både departementet og Knut Smedsrud selv ønsker å fullføre et viktig prosjekt for departementet og hele etaten. Jeg ønsker Knut all mulig lykke til i det videre arbeidet, og takker samtidig for solid innsats i rollen som beredskapsdirektør, sier Bjørnland.