Gatene som stenges er som følger:

  • Grønnegata: stenges mellom Vangsvegen og Sverres gate
  • Håkons gate: stenges mellom Grønnegata og Østre gate

Det vil bli visitering av de som ønsker å oppholde seg på Østre torg i forbindelse med markeringen. Det vil bli satt opp gjerde mellom Sians deltakere i markeringen og øvrige fremmøtte.

Det er politiets rolle å legge til rette for den grunnlovfestede ytringsfriheten så lenge ytringene og markeringen er innenfor norsk lov, og politiet skal ivareta sikkerheten til alle involverte og de som er tilstede. Skulle det bli fremsatt hatefulle ytringer vil det bli opprettet straffesaker i ettertid. Politiet har ikke anledning til å drive forhåndssensur. 

Politiet planlegger å ha en tilbaketrukket rolle under markeringen, og det vil være både uniformert og sivilt politi i området.

Hvis noen har med seg gjenstander som kan kastes eller på annen måte kan skape fare for liv og helse, må man regne med å bli fratatt disse. Politiet vil heller ikke tillate lydanlegg eller andre innretninger som med ren støy kan overdøve Sian, men plakater og instrumenter tillates. I tillegg skal politiet ivareta alminnelig ro, orden og sikkerhet.

- Vi håper og anbefaler at alle som møter opp bidrar til at vi får en fredelig og ikke-voldelig markering. Vi oppfordrer foreldre til å være sammen med mindreårige hvis de skal være i området rundt Østre torg i forbindelse med markeringen, sier stabssjef Pål Erik Teigen.

Det oppfordres til at alle følger helsemyndighetene og Hamar kommunes smittevernregler.