Etterforskninga har dreid seg om fire hypoteser om hendelsesforløpet:

  • At dette var en ulykke
  • At far eller andre familiemedlemmer var gjerningsperson eller medvirker, evt. ut fra et æresrelatert eller patriarkalsk perspektiv
  • En ukjent og eventuelt psykotisk gjerningsperson
  • At mor drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje barnet, før hun tok sitt eget liv

Politiet har undersøkt åstedet, familiens bolig, andre hendelser samme dag og familiens bakgrunn. Det er gjennomført i underkant av 100 vitneavhør i saken. Av elektroniske spor har politiet blant annet gjennomgått trafikkdata, mobiltelefoner og datautstyr, trådløse nettverk, sosiale medier, informasjon fra buss, taxi og videoovervåking,

Det er flere forhold som underveis i etterforskningen har svekket teorien om ulykke og til slutt utelukket at det kan være en ulykke. Blant annet funn av barnestøvler og pass, valg av sted, årstida og værforholdene, og dessuten er det relativt grunt vann ved funnstedene og vanskelig å se at en ulykke skulle ramme alle så fatalt.

Far, eller andre familiemedlemmer, har ingen skyld i det som har skjedd og hadde ingen kunnskap om hva som skjedde eller var i ferd med å skje. Far ble varslet om hendelsen av politiet etter at siktede og barna var funnet i sjøen. Det har ikke kommet fram opplysninger som peker i retning av æresdrap eller tilsvarende, heller ikke i retning av utpreget fundamentalistisk religionsutøvelse. Det er heller ikke holdepunkter for at far har bidratt til hendelsesforløpet.

Det er heller ingen andre som har skyld i det som har skjedd. Politiet har ikke funnet noen omstendigheter, fysiske spor eller vitneobservasjoner som peker i retning av en ukjent gjerningsperson.

Etterforskningen har vist at det er mor som alene er ansvarlig for handlingen. Politiet finner ikke holdepunkter for at andre enn siktede kunne ha avverget handlingen verken den dagen eller forut for den aktuelle dagen.

Påtalemyndigheten konkludere med at det er bevismessig grunnlag for å fastslå at siktede er skyldig til drap og forsøk på drap.

Redningsaksjonen

Politiet fikk mandag 2.12. kl 1728 melding om ei hensatt barnevogn ved vegen i området Fagereng på Tromsøya. Fotspor leda ned i sjøen. Kort tid etterpå henta politi og brannvesen fire livløse personer opp av vannet.

Den første personen hentes opp av vannet av politipatruljen kl. 1743. Den fjerde personen blir funnet av dykkere fra brann og redning kl. 1800. Alle får livreddende førstehjelp på stedet. Innen kl. 1813 er alle fire sendt til UNN.

Det eldste barnet og kvinnen døde mandag 2.12. på UNN Tromsø. Den fire år gamle jenta døde torsdag 5.12. på Rikshospitalet.

Mor og barns siste bevegelser

Politiet har et godt bilde av de siste bevegelsene til den avdøde kvinna og hennes barn. Kartlegginga er basert på videoovervåking, informasjon fra billettsystem, vitneobservasjoner og elektroniske spor.

Mor og de tre barna forlater hjemmet ca kl. 15.40 og tar en rutebuss inn til Tromsø sentrum. I sentrum bytter de buss og tar rute 33 kl. 16.06. De går av i området Fagereng. Informasjon fra kvinnens mobiltelefon tilsier at de har beveget seg fra vegen ned til fjæra i tidsrommet mellom kl. 16.20 og 16.45. De siste bevegelsene er registrert kl. 16.52.