Seksjonssjef Merete Beck (midten) og avsnittslederne Magne Stenkløv (operativ utlending sør) og Ingrid Cathrine Sjøholt (utlendingsforvaltningen sør). (Bildet er fra utdelingen av den regionale mangfoldsprisen, som fant sted 2. september).
Seksjonssjef Merete Beck (midten) og avsnittslederne Magne Stenkløv (operativ utlending sør) og Ingrid Cathrine Sjøholt (utlendingsforvaltningen sør). (Bildet er fra utdelingen av den regionale mangfoldsprisen, som fant sted 2. september).
FotoØystein Stavdal Paulsen/Øst politidistrikt

Mangfoldsprisen, som gikk til utlendingsseksjonen i Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF), ble utdelt digitalt av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under regjeringens integreringskonferanse. Hun leste opp juryens begrunnelse, som var følgende:

Virksomheten tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber aktivt for et mangfold på arbeidsplassen. De er opptatt av at deres ansattes skal gjenspeile samfunnet og fremstår dermed som en viktig rollemodell. De kan vise til en god fordeling av ansatte med innvandrerbakgrunn i organisasjonen som gis mulighet til å stige i gradene. Virksomheten har en synlig maktposisjon og det er avgjørende å ha tillit fra alle grupper i befolkningen. Juryen mener det er veldig positivt at en så stor statlig aktør tar en så aktiv rolle i forhold til mangfoldsarbeid, og håper andre offentlige virksomheter kan bli inspirert.

Stolt politimester
Politimester Ida Melbo Øystese skryter av jobben som seksjonssjef Merete Beck har gjort for å sikre et kulturelt mangfold i utlendingsseksjonen.

- Det er resultat av et systematisk arbeid, og er til inspirasjon for resten av politidistriktet. Som politimester ønsker jeg flere medarbeidere med ulike kulturbakgrunner. Det har en stor verdi i seg selv når vi skal løse samfunnsoppdraget, sier hun.

Til stor inspirasjon
Seksjonssjef Merete Beck er stolt over at den nasjonale mangfoldsprisen gikk til nettopp hennes seksjon.

- Det er til stor inspirasjon, og ikke minst et bevis på at vi gjør mye riktig, sier Beck.

Service og kontroll
Utlendingsseksjonen har oppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom det å yte service og tilrettelegge for lovlig innreise og opphold. Det skal utøves kontroll, og brudd på utlendingsloven skal etterforskes og iretteføres.

Trenger ulik kompetanse
- For på best mulig måte å ivareta spennet i arbeidsoppgaver trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse. En ting er formalkompetanse, men minst like viktig er realkompetanse, som for eksempel språk, kultur, religion, livserfaring, alder og holdninger. Dette har vi gjennom flere år hatt fokus på i rekrutteringsprosessene våre, forteller Merete Beck.

Seksjonen har også gjennom mange år tilrettelagt for å ta i mot mennesker som trenger arbeids- eller språktrening. Flere har fått fast ansettelse i politiet denne veien.

Les mer om mangfoldsprisen hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (ekstern lenke).

PRESSEHENVENDELSER:
Pressevakt, stab for kommunikasjon, 488 66 885