Er det Delbart?

I dag lanseres en ny versjon av undervisningsopplegget «Delbart?», som handler om ulovlig deling av nakenbilder. Den nye versjonen kan holdes av andre enn politiet, som lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere og andre som har kontakt med barn. I tillegg er målgruppen utvidet, slik at yngre barn kan lære seg å ta gode digitale valg, og få opplæring i godt nettvett.

– Vi må øke kunnskapen, og det viktigste er å snakke med barna. Samtidig holdes Delbart-foredraget også for foreldrene, slik at de kan snakke sammen i etterkant om hva barn kan bli utsatt for på internett, sier politibetjent Renate Ytterdal i Kripos.

Mange vet ikke hvor grensene går

Undervisningsopplegget tar for seg flere dimensjoner ved deling av nakenbilder eller filmer, for eksempel at noen sender et bilde til noen de stoler på, men opplever at bildet deles videre. Det kan også dreie seg om at noen får spørsmål om å sende nakenbilde av seg selv, mens andre blir presset til å gjøre dette. Mange opplever også å få tilsendt nakenbilder de ikke har bedt om.

– Mange kjenner ikke lovverket og vet ikke hvor grensene går. Det er lett å miste kontrollen over et bilde som er delt. Nakenbilder og sexvideoer som deles på nett er vanskelige å få fjernet. Det fleste skjønner at det dårlig gjort å videresende slike bilder, men ikke alle vet at det er straffbart, sier Ytterdal.

Hjelp til å svare

Som del av undervisningsopplegget er det utviklet svarbilder og GIF-er som kan hjelpe barn og unge med å håndtere uønskede nakenbilder og henvendelser om å sende slike bilder og filmer. I tillegg har vi følgende råd:

  • Meld fra til nettjenesten om noen opptrer upassende eller gjør noe ulovlig.
  • Det viktigste er å snakke med barna. Still spørsmål og fortell om konsekvensene av ulovlig bildedeling – slik kan du hjelpe barnet ditt med å ta gode valg.
  • Varsle politiet. Dersom man kontakter politiet, kan det være lurt å ta med seg skjermbilder,  brukernavn eller annen informasjon om det som  har skjedd.
  • Du kan ringe, møte opp hos politiet eller kontakte politiet på sosiale medier.

Undervisningsmateriell tilgjengelig

Undervisningsopplegget «Delbart?» er videreført fra 2019. Hovedmålgruppen er ungdom i alderen 13-16 år og deres foreldre og foresatte. Politiet har imidlertid fått tilbakemeldinger om behov for å bruke undervisningsopplegget også for 5.-7.-klassinger. Det er derfor laget en versjon av undervisningsopplegget som er tilpasset disse barna. Her er det mindre fokus på hva som er straffbart, og det legges til rette for at andre enn politiet kan undervise. Både lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, utekontakter og andre voksne som jobber med barn og unge har nå tilgang på undervisningsmateriell på politiet.no/delbart.