Omorganiserer Reinpolitiet
REINPOLITIET: - Vi skal være mer til stede for reindriften og forebygge konflikter, Vi må bruke tida vår mer på Reinpolitiets hovedoppgaver
FotoPolitiet

 

Reinpolitiets oppgaver og organisering har lenge vært uforandret. Utviklingen i samfunnet og politiet tilsier at også Reinpolitiet tilpasser og fornyer seg. Etter flere interne utredninger er det nå klart for omorganisering og utvikling av tjenesten.

- Reinpolitiet skal være en operativ politipatrulje i utmark, som jobber forebyggende mot konflikter i reindrifta, forteller Svein Erling Mikalsen, som leder Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Finnmark.

– Reinpolitiet skal også fortsatt være en ressurs som redder liv i redningsaksjoner når vær og føre hindrer andre redningsmannskaper fra å nå frem.

 

Kjerneområdene for reindrifta

Nå samles medarbeiderne på fire steder i Finnmark som ligger i kjerneområdene for reindrifta. Det betyr at det blir flere tjenestepersoner i hver patrulje, og man unngår såkalte "enmannspatruljer". Dette er viktig i et HMS-perspektiv, og gir flere muligheter og fleksibilitet i oppgaveløsningen.

- Vi ønsker også å knytte Reinpolitiets arbeid tettere til den faglige utviklingen av i den ordinære politipatruljen, sier Mikalsen videre. Politiarbeid på stedet og målrettet og kunnskapsbasert forebygging er en del av dette.

 

Målrettet arbeidsoppgaver

Reinpolitiet inngår ikke i politiets ordinære vakt- og beredskap, men er en del av den samlede polititjenesten. Arbeidsoppgavene vil fortsatt være de samme, men heller med en sterkere vektlegging av de gamle tradisjonelle oppgavene som Reinpolitiet har, med mindre vekt på naturoppsyn og utmarkskontroll.

- Vi skal være mer til stede for reindriften og forebygge konflikter,  Vi må bruke tida vår mer på Reinpolitiets hovedoppgaver, og ikke utføre oppgaver der det er andre myndigheter som har ansvaret,  avslutter Svein Erling Mikalsen.