-Distriktene er i gang med å rekruttere et stort antall politifolk for å kunne innfri kravet om to politi per tusen innen 31. desember 2020, sier HR-direktør Karin Akselsen i Politidirektoratet.

Politiet må utføre sitt samfunnsoppdrag på en måte som svarer til  borgernes forventing på en best mulig måte. Synlighet og tilstedeværelse der folk  bor og ferdes  er sentralt i dette arbeidet.  Vi skal få flere politifolk i arbeid i etaten og samarbeider godt med distriktene om rekrutteringsprosessene for å  nå målet om 2 per 1000 innen 31.12.2020

Statistikk politidekning