Ranelva har gått over sine bredder, det har gått ras flere steder, folk er isolert og noen områder vurderes evakuert. Meldingene nå går på at uværet beveger seg nordover.

Her er en oversikt over noen av de hendelsene som politiet jobber med:

 • Nevernes, Rana kommune. Det er høy vannstand i Ranelva og elva stiger ennå. Brannvesenet har evakuert noen boliger, og politiet er nå på stedet for å vurdere om det er behov for ytterligere evakuering.
 • Skonsenghagen, Rana kommune. Vannstanden stiger i Ranelva. Politiet er ute på stedet og vurderer evakuering.
 • Virvassbrua, Rana kommune. Brua er knekt og det er ikke mulig å krysse. Flere er isolert.
 • Nevernesbrua, Rana kommune. Brua er ødelagt og borte.
 • Fjelldal, Hemnes kommune. Ras som har gått over veien.
 • Saga, Mo i Rana sentrum. Ras som har tatt jordmasser over veien. Raset skal være på 7 til 8 m bredt. Det er hus i området, men disse har evakuert seg selv.
 • Selforsbrua, Rana kommune. Brua står under vann. E12 er stengt.
 • Nervollen, Vefsn kommune. Det er stengte veier og det vurderes evakuering.
 • Fra Storforshei og nordover. Tre basestasjoner er ute av drift, drives nå på aggregat. Vil etter hvert medføre at strøm og mobilnett faller fra. Anbefaler folk å ta sine forholdsregler.
 • Diverse meldinger om båter som har slitt seg, trær som har veltet og løse ting som er tatt av vinden.
 • Vegmeldingssentralen har oversikt over stengte veier i fylket.

Oppfordring til folk

Politiet får meldinger om at folk oppsøker områder som er værutsatt. Dette kan medføre fare da elver plutselig kan endre retning, det kan gå ras og veier kan bli stengt. Vær forsiktig og bruk sunn fornuft!

-------------------
Til redaksjonene:

Stabssjef Bent Are Eilertsen kan siteres på denne meldingen. Ved behov er Eilertsen tilgjengelig for media. Ta kontakt på tlf 957 55 976 for å gjøre avtale med Eilertsen.