Oppdatering mandag 28. september:

Den pågrepne mannen i 30-årene ble lørdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud av Nedre Romerike tingrett. Han samtykket til restriksjoner og fengsling. Han får oppfølging av helsepersonell på Sykehuset Østfold Kalnes, og vil sannsynligvis bli overført til ordinært fengsel i løpet av dagen. Det vil bli gjennomført et nytt avhør av mannen i dag.

Politiet har jobbet aktivt med saken gjennom hele helgen. Siktede var venn med avdøde, og etterforskningen så langt viser at de har hatt hyppig kontakt også i tiden før vi mener at drapet har blitt begått. Politiet jobber nå med å få på plass tidslinje for siktede og avdødes bevegelser de siste to ukene før avdøde ble funnet. Vi tror også at vi har dannet oss et klart bilde av omtrentlig når drapet har blitt begått.

Vi anser oss ferdig med åstedsundersøkelsen i avdødes leilighet, og retter nå fokus mot siktede. Vi har kontroll på siktedes bolig, eiendeler og kjøretøy. Arbeidet er påbegynt og vi har gjort funn som vi mener styrker mistankegrunnlaget.

De pårørende fikk oppnevnt en pårørendekontakt på fredag, som har hatt løpende kontakt med dem gjennom helgen. Politiet har også formidlet kontaktopplysninger til bistandsadvokaten, og vi er kjent med at vedkommende har hatt kontakt med de pårørende.

------------

Oppdatering lørdag 26. september

Politiet gjennomførte fredag kveld og natt til lørdag flere tekniske og taktiske etterforskningsskritt. Disse har ledet til at vi fredag kveld pågrep og siktet en mann i 30-årene for drapet på avdøde. Vedkommende er fra Sarpsborgdistriktet. Siktede og avdøde er bekjente, men politiet ønsker ikke si noe mer om type relasjon på nåværende tidspunkt.

Det er gjennomført et kort avhør av mannen, hvor han har gitt politiet opplysninger som danner utgangspunkt for nye undersøkelser. Han stiller seg uforstående til siktelsen, og erkjenner ikke straffeskyld.

Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett i dag, og fengslingsmøtet vil gå som kontorforretning etter samtykke fra siktede.

Han har fått oppnevnt advokat  Kristin Morch som sin forsvarer. Politiet planlegger å foreta nye avhør av siktede mot slutten av uken.

De pårørende er orientert om utviklingen og det er begjært oppnevnt bistandsadvokat for familien.

Politiet ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger i saken på nåværende tidsopunkt.