På bakgrunn av henvendelser til Oslo politidistrikt, ser vi et behov for å klargjøre hva disse endringene innebærer i møte med politiet.

Politiet forventer at den nye forskriften følges og at alle tar ansvar. Dersom råd og veiledning ikke tas til etterretning, vil politiet kunne gi pålegg. Med hjemmel i politiloven vil det å ikke etterkomme politiets pålegg medføre bot på kr. 2000. I særlige tilfeller vil vi anmelde for brudd på smittevernloven. Slike bøter har så langt ligget i størrelsesorden 5000 til 22000 kr.

Forskriften i sin helhet kan leses på Oslo kommunes hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/korona-1/byradet-innforer-nye-tiltak-mot-spredning-av-koronaviruset