Det er flere fornærmede i saken. På bakgrunn av etterforskningen i saken ble mannen mandag 28. september siktet og pågrepet.

Varetektsfengslet i fire uker

Siktede ble fremstilt for varetektsfengsling ved Inntrøndelag tingrett onsdag 30. september med begjæring om varetektsfengsling i fire uker. Tingretten avsa kjennelse om varetektsfengsling i to uker. Politiet anket kjennelsen og Frostating lagmannsrett avsa 5. oktober kjennelse om varetektsfengsling i fire uker med brev og besøkskontroll i hele fengslingsperioden.

Siktelsen

Mannen er siktet for å ha begått voldtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, forsøk på seksuell omgang med barn under 16 år og for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år. Siktede er fengslet på grunnlag av at det er fare for at han ellers skal kunne forspille bevis.

Etterforskning

Det er barnevoldsteamet i Namdal og Innherred som etterforsker saken med bistand fra etterforskere fra Namdal og Innherred.

- Seksuelle overgrep mot barn er noe politiet ser svært alvorlig på og som har høy prioritet. Politiet er i gang med en bred etterforskning og har gjennomført en rekke avhør, ransaking og annen nødvendig etterforsking, sier politiadvokat Trude Skogen, som er påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Etterforskningen så langt har ført til at vedkommende er siktet for seksuelle overgrep mot fire personer. Politiet ser ikke bort fra at etterforskingen vil kunne avdekke at den siktede har begått overgrep mot flere personer.

Perioden overgrepene skal ha skjedd strekker seg over et lengre tidsrom tilbake i tid.

Politiet ønsker informasjon
Det er alltid vanskelig for de fornærmede i overgrepssaker å fortelle hva de har vært utsatt for, dette gjelder både barn og voksne.

- Politiet er svært interessert i å få informasjon dersom det er flere som har blitt utsatt for overgrep eller har kjennskap til eller opplysninger om overgrep. De kan kontakte politiet på 02800, sier politiadvokat Trude Skogen som er påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

For media:

  • Trude Skogen, politiadvokat og påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt, er tilgjengelig på telefon 73 48 94 50 tirsdag 6. oktober mellom kl. 10.00-11:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Her kan man få hjelp

Det er helt avgjørende at foreldre og ansvarspersoner rundt barn og ungdom er årvåkne og tør å snakke med om overgrep, og at man melder fra til politiet eller andre instanser.

  • Hvis du eller noen du kjenner har opplevd overgrep, ring politiet på 02800.

Andre som kan hjelpe er blant annet;