Ole Bredrup Sæverud fortsetter som politimester i Sør-Øst politidistrikt i ett år. Astrid Elisabeth Nilsen gjør det samme i Troms politidistrikt.

I november i fjor gikk Ole Bredrup Sæverud midlertidig inn som politimester i Sør-Øst da Christine Fossen gikk til Justisdepartementet. Visepolitimester i Troms, Astrid Nilsen gikk inn som politimester i Troms. Endringen gjaldt da for ett år. Nå har Sæverud takket ja til å forlenge perioden i Sør-Øst med et år, Nilsen forlenger også sin periode i Troms med et år.

-Jeg er svært glad for at begge har takket ja til å fortsette som politimestere i Sør-Øst politidistrikt og Troms politidistrikt i ett år til. Ole Bredrup Sæverud og Astrid Nilsen er begge sterke og tydelige ledere for sine respektive distrikt. På denne måten sikrer vi stabilitet og at utviklingsarbeidet begge har startet på fortsetter, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Astrid Elisabeth Nilsen er jurist har jobbet som politijurist, vært leder av Forvaltningsenheten og vært visepolitimester i Troms siden 1. januar 2017.

-Jeg er glad og takker for tilliten som er vist meg. Jeg ser frem til å jobbe videre med ledergruppen, fagforeninger, ansatte og samarbeidsaktører i Troms politidistrikt, sier Astrid Elisabeth Nilsen.

Ole Bredrup Sæverud har vært politimester i Troms siden 2012. Han har drøyt tre år igjen av sitt åremål. Han er jurist og har vært politiadvokat, statsadvokat og førstestatsadvokat.

-Jeg ser fram til fortsette arbeidet i Sør-Øst.  Vi har startet mange viktige prosesser i distriktet som må sluttføres. Det tar tid, og ble også litt forsinket som følge av koronapandemien, sier Ole Bredrup Sæverud.

 

Ole Bredrup Sæverud og Astrid Elisabeth Nilsen.
Ole Bredrup Sæverud og Astrid Elisabeth Nilsen.
FotoPolitiet