Oppdatert tirsdag 13.10.20 kl. 12:28:

Status tirsdag er at den ukjente aktiviteten som ble meldt torsdag 08.10, er ferdig analysert. Det er ikke avdekket data på avveie, eller at utenforstående har fått tilgang til politiets data. Politiet vil de neste dagene normalisere situasjonen ved å gjøre tilgjengelig de tjenester som ble satt i offline-modus som følge av hendelsen.

Oppdatert mandag 12.10.20 kl. 13:59:

Status mandag er at våre publikumstjenester fungerer som normalt. Publikum kan dermed bruke alle tjenester som vanlig. 

Oppdatert fredag 09.10.20 kl. 17:42 : 

Fordi noen av politiets systemer ble tatt offline fikk dette konsekvenser for  utlendingsforvaltningen i politiet, der vi så oss nødt til å booke om et antall oppmøtetimer i distriktene. Vi beklager den ulempen dette medførte for publikum, sier stabssjef Elisabeth Rise.

– Enkelte har også fått feilmeldinger på andre forvaltningssystemer, men dette jobber vi fortløpende med å rette opp, tilføyer Rise. 

Oppdatert kl. 23:38 torsdag 08.10.20: 

Aktiviteten ble fulgt gjennom natten og morgentimene torsdag. Foreløpige analyser viser at en avgrenset mengde brukerkontoer i e-post-systemet er rammet av uønsket aktivitet. Disse kartlegges og håndteres forløpende.

– Enkelte av politiets IKT-systemer er også satt i offline-modus av driftsmessige hensyn, vi presiserer at disse ikke er direkte rammet slik det ser ut nå, forteller stabssjef i Politidirektoratet, Elisabeth Rise.

Det er foreløpig ikke registrert at hendelsen har ført til informasjon på avveie. Per torsdag kveld har dette foreløpig heller ingen innvirkning på politiets tjenester mot publikum. Politiet vil informere publikum og media dersom dette endrer seg.

– Politidirektoratet håndterer nå hendelsen og har informert aktuelle ressurser i Kripos og politiets sikkerhetstjeneste (PST). På denne måten følger man situasjonen tett med relevante fagmiljøer. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er også informert, sier Rise.

Politidirektoratet følger situasjonen tett og vil oppdatere media så snart det foreligger mer relevant informasjon.