To politifolk står utenfor politibilen sin på Karl Johan i Oslo en varm sommerdag.
Politipatrulje i Oslo.
FotoPolitiet

77 prosent svarer at de har et meget godt eller ganske godt totalinntrykk av politiet. Det er en fremgang på fire prosentpoeng fra i fjor, og det høyeste politiet har ligget på målingen noensinne.

I tillegg til at vi ser en økning innen de mest fordelaktige svaralternativene, ser vi også en nedgang på fem prosentpoeng når det gjelder antall som har svart at de har litt dårlig eller meget dårlig totalinntrykk av politiet (fra 15 prosent i 2019 til ti prosent i 2020).

– Undersøkelsen er en viktig indikator for hvordan publikum oppfatter politiet. Det er takket være alt det gode arbeidet som gjøres der ute, at vi nå gjør det sterkt på denne målingen, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ipsos stiller spørsmål om hva slags inntrykk folk har av fem områder:

  1. Samfunnsansvar
  2. Effektivitet og økonomisk styring
  3. Åpenhet, informasjon
  4. kompetanse og fagkunnskap
  5. Totalinntrykk

Samfunnsansvar

Politiet beholder sin førsteplass på listen innenfor kategorien samfunnsansvar. 78 prosent sier at de har et meget godt eller ganske godt inntrykk av politiet. Det er en framgang på to prosentpoeng siden i fjor.

Effektivitet og økonomisk styring

I kategorien for effektivitet og økonomisk styring skårer politiet lavere, men går likevel frem. 33 prosent har et meget godt eller ganske godt inntrykk av politiet på dette området. Politiet rangeres dermed på en syvende plass av 13 etater. Dette er en fremgang på åtte prosentpoeng fra 2019. 31 prosent har et litt dårlig eller meget dårlig inntrykk av politiet på dette området. Det er en nedgang på seks prosentpoeng siden i fjor.

Åpenhet og informasjon

Innenfor åpenhet og informasjon svarer 53 prosent at de har meget godt eller ganske godt inntrykk av politiet. Dette er en fremgang på fem prosentpoeng sammenlignet med 2019. Politiet inntar dermed fjerdeplassen av 13 sammenlignbare etater på dette området. Dette er også samme plassering på listen som i fjor.

Kompetanse og fagkunnskap

I kategorien kompetanse og fagkunnskap er politiet også på førsteplass. 72 prosent har et meget godt eller ganske godt inntrykk av politiet.  Dette er en fremgang på tre prosentpoeng siden 2019.