Politiet har styrket ID-kontrollen som gjøres under søknadsbehandlingen, og passet er enda vanskeligere å forfalske.

– Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Det bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Sikker utstedelse av pass og det kommende nasjonale ID-kortet er viktig for å nå målet om at en person kun skal ha én identitet i Norge.

Passet ditt gjelder fortsatt

Selv om det er kommet en ny versjon av passet, er det ikke nødvendig for de som har gyldig pass å søke om et nytt.

– Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato, og er fortsatt et godt og sikkert reisedokument. Du trenger ikke å søke om nytt pass før det gamle utløper, sier Skulstad.

Publikum kan bestille time på politiet.no på samme måte som før, og man kan søke om pass på alle pass- og ID-kontorer i Norge.

Nasjonalt ID-kort kommer etter planen i november.

 

Forstørr bilde forside nytt norsk pass
Slik ser den nye versjonen av det norske passet ut.
FotoPolitiet
Forstørr bilde Eksempel på personaliaside i det nye norske passet.
Eksempel på hvordan siden med personlig informasjon ser ut i det nye passet.
FotoPolitiet
Forstørr bilde Eksempel på innsiden av den nye passet.
Eksempel på hvordan det ser ut på innsiden av det nye passet.
FotoCatharina Caprino/Hest Agentur
Forstørr bilde Eksepel på innsiden av passet i UV-lys.
Eksempel på hvordan det ser ut på innsiden av det nye passet i UV-lys.
FotoCatharina Caprino/Hest Agentur

Fakta om den nye versjonen av passet

 • Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato. Du trenger derfor ikke å søke om nytt pass før ditt gamle utløper.
 • Den nye versjonen av passet har flere sikkerhetselementer og nytt design. Det er Neue Design Studio som har designet passene.
 • Politiet har de siste årene iverksatt flere tiltak for å styrke sikkerheten rundt utstedelsesprosessen:
  • Det er etablert 79 pass og ID-kontorer tilpasset nye sikkerhetskrav
  • Nye biometrikiosker og andre verktøy for ID-kontroll og saksbehandling er tatt i bruk
  • Automatisk sammenligning av biometriske data
  • Økt kompetanse innen ID-kontroll