Elektrosjokkvåpen
FotoPolitiet

-Bruk av elektrosjokkvåpen gikk ned i tredje kvartal sammenlignet med snittet i utprøvingsperioden tidligere kvartalsperioder. Andelen av tilfeller av trussel om bruk ligger stabilt, og er noenlunde på det nivået det var i snitt pr. kvartal i utprøvingens første år, sier prosjektleder Kjetil Lussand

  • Elektrosjokkvåpen avfyrt 9 ganger
  • Trussel om bruk av elektrosjokkvåpen: 13 ganger
  • Samlet bruk av elektrosjokkvåpen i 2020: 33 ganger
  • Samlet trussel om bruk av elektrosjokkvåpen i 2020: 35 ganger

Ingen tilfeller av drivstøt

Funksjonen drivstøt ble ikke benyttet i rapporteringsperioden. Drivstøt er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. Smerten som påføres på denne måten er intens, men lokal, og effekten er således annerledes enn ved ordinær avfyring når pilene skytes ut fra våpenet. Politidirektoratet ønsker minimal bruk av drivstøt, og er på linje med blant andre Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

-Vi er særlig fornøyd med at vi ikke har fått innmeldt skader som følge av politiets håndtering av hendelsene, eller vår bruk av elektrosjokkvåpen. Det er åpenbart at bruk av elektrosjokkvåpen medfører intens smerte og stort ubehag for den som blir utsatt for det, men er tilfreds med at vi utover det ikke påfører personer andre fysiske skader, sier Lussand.

Statistikk 2020 Q3
Oversikt over bruk og trusler om bruk pr 30.9.20, fordelt på politidistrikter. Drivstøt er ført som "Bruk av ESV" i statistikken for politidistriktene, i tillegg til at de er ført i kategorien "Drivstøt" for å skille dem ut.
FotoPolitiet

Selv om det ikke er registrert skader på personer som følge av bruk av elektrosjokkvåpen, har flere involvert fått oppfølging fra helsevesenet i etterkant - enten for behandling av andre tidligere skader, underliggende lidelser, eller alminnelig kontroll etter pågripelse.

Statistikk tredje kvartal

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger:

Politiet ble anmodet om å bistå helsevesenet med å få kontroll på en person under helsevesenets omsorg som hadde forskanset seg på et rom. Personen fremsatte drapstrusler, var i besittelse av slagvåpen og øvrige farlige objekter, herunder smittefarlige kroppsvæsker. Politiet forhandlet med personen i omlag en time, uten positivt resultat. Personen gjorde flere utfall mot innsatspersonellet, og ble skutt med elektrosjokkvåpen og tatt kontroll på. Personen var skadefri etter hendelsen og ble overlatt helsevesenet umiddelbart etterpå. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger:

Politiet ble tilkalt til et forhold hvor en person utagerte på en offentlig tursti normalt hyppig brukt av publikum. Personen, kjent av politiet fra før blant annet med voldshistorikk og truende adferd, var svært sint og framstod som i mental ubalanse på gjerningstidspunktet. Vedkommende brukte en fiskestang med fiskekrok som slagvåpen og fektet mot patruljen samtidig som vedkommende ropte «kom og ta meg» til patruljen. Innsatspersonellet fryktet skade på tilfeldig forbipasserende og aksjonerte mot personen. Vedkommende ble skutt med elektrosjokkvåpen og pågrepet. Vedkommende var skadefri etter hendelsen. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Oslo politidistrikt, Oslo/Beredskapstroppen

Politiet fikk flere meldinger om en tilsynelatende skadet, blodig person, som kastet gjenstander rundt seg på sjøsiden av Oslo S. Ved ankomst forsøkte innsatspersonell å få dialog med personen, uten at dette lyktes, og personen etterkom ikke politiets pålegg. Vedkommende ble også forsøkt pågrepet og det ble benyttet pepperspray uten nevneverdig resultat. Personen hoppet deretter på sjøen, la på svøm og endte etter hvert på en brygge i havnebassenget. Politiets forhandlertjeneste gjennomførte langvarig forhandling med vedkommende, uten endring i oppførsel og medvirkning fra personen. Personene tok på seg kjetting rundt halsen, og innsatspersonellet vurderte det som nødvendig å pågripe personen for å blant annet hindre at personen gjorde skade på seg selv. Personen ble skutt med elektrosjokkvåpen i en koordinert aksjon, og ble tatt hånd om blant annet av helsevesenet umiddelbart etter avfyring. Foruten å være nedkjølt var personen skadefri. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Øst politidistrikt, Sarpsborg

Politiet rykket ut etter svært alvorlig melding om pågående livstruende vold. En person hadde knivstukket, herunder drept en person og alvorlig skadet flere tilsynelatende tilfeldige personer i Sarpsborg sentrum. Gjerningspersonen ble lokalisert i en leilighet og ble forsøkt tatt kontroll på. Vedkommende etterkom ikke politiets pålegg og nektet å la seg pågripe frivillig. Personen ble skutt med elektrosjokkvåpen og pågrepet. Vedkommende ble etter pågripelsen fremstilt helsevesenet for sjekk og oppfølgning. Personen ble ikke skadet som følge av bruken av ESV. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Sør-Vest politidistrikt, Stord

Politiet fikk melding om at tre personer slåss utenfor et forsamlingslokale. Ytterligere meldinger beskrev at en person var skadet i hodet og lå blødende på bakken. Ved ankomst gikk en person til angrep på patruljen, og slo løs på politibilen og andre kjøretøy på stedet. Når innsatspersonellet gikk ut av kjøretøyet gikk vedkommende til angrep og forsøkte å slå og sparke tjenestepersonene. Personen etterkom ikke politiet pålegg og ble skutt med elektrosjokkvåpen av begge tjenestepersoner i patruljen, for å få kontroll på vedkommende. Personen ble pågrepet og overlatt helsevesenet for sjekk og oppfølgning. Personen ble ikke skadet som følge av bruken av ESV. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Sør-Vest politidistrikt, Stord

Dette er samme hendelse som beskrevet over, men er loggført to ganger siden vedkommende ble skutt av to forskjellige tjenestepersoner.

Troms politidistrikt, Tromsø

Politiet ble anmodet om bistand fra AMK som hadde fått melding om en suicidal person som satt i busskur med kniv rettet mot egen mage. Vedkommende hadde gjort det klart og tydelig at kniven ville bli benyttet mot seg selv med en gang ambulansen kom til syne. Politiet rykket ut til stedet og forsøkte å etablere dialog og forhandling med personen, uten at dette gjorde at vedkommende endret sin adferd eller ville slippe kniven. På et tidspunkt oppfattet patruljen at personen la mer kraft på kniven som var rettet inn mot egen mage, og benyttet ESV for å avbryte selvskadingen. Vedkommende ble umiddelbart tatt kontroll på. I etterkant ble personen overlatt helsevesenet for oppfølgning, men ble ikke skadet som følge av bruken av ESV. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Øst politidistrikt, Fredrikstad

Politiet ble tilkalt til et forhold der en hundeeier hadde mistet kontrollen på sin egen hund. Hunden hadde bitt hundeeier og fastholdt bittet når politiet ankom. Patruljen vurderte andre maktmidler men på grunn av høy risiko for skade og eksponering av hundeeier ved bruk av andre maktmidler ble hunden skutt med ESV. Hunden slapp bittet etter å ha blitt skutt med elektrosjokkvåpen, og hundeeier kunne motta helsehjelp for skadene sine. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger

Politiet fikk melding om en ruset, mulig psykotisk person som utagerte i egen leilighet. Vedkommende knuste inventar og vinduer i leiligheten med en hammer og var i tillegg i besittelse av en kniv. Personen var i tillegg skadet i en hånd og blødde kraftig. Dette var skader som vedkommende hadde påført seg selv som følge av utageringen. Ved politiets ankomst forsøkte patruljen å opprette dialog, men utageringen fortsatte som før, og det ble kastet gjenstander rundt i leiligheten. Personen ble skutt med elektrosjokkvåpen og tatt kontroll på. Umiddelbart etterpå ble personen overlatt helsevesenet for videre oppfølgning. Vedkommende ble ikke skadet som følge av bruken av ESV, men måtte ha behandling for andre skader. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Om prosjektet

Tjenestepersoner fra de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i et prosjekt med utprøving av elektrosjokkvåpen. Hensikten er at Politidirektoratet skal kunne gi en kunnskapsbasert anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om eventuell innføring av elektrosjokkvåpen i norsk politi.

Evalueringen av prosjektet gjennomføres av en ekstern forskningsinstitusjon, Umeå universitet i Sverige. Forskningsinstitusjonen følger prosjektet og forsøker å kartlegge alle konsekvenser av en eventuell innføring av elektrosjokkvåpen som maktmiddel i norsk politi.