Saken ble behandlet i lagmannsretten over fem dager i september 2020. Lagmannsretten stadfestet dommen fra Kristiansand tingrett fra november 2019. Dommen er forkynt for den tiltalte og rettskraftig.

Saken har vært etterforsket av Seksjon for seksuelle overgrep og grov vold mot barn i Agder politidistrikt.

Overgrepene fant i hovedsak sted i familiens hjem i Vennesla fra mars 2016 til august 2018. Mannen ble først etterforsket for overgrep mot sin niese, som da var 15 år gammel. Senere kom det frem at mannen også hadde begått overgrep mot sine to døtre i en periode på over to år, fra de var 8 år gamle.

Retten mener det er flere skjerpende omstendigheter når det gjelder voldtekten av niesen. Niesen var under 16 år gammel da det skjedde, og det var en nær relasjon mellom tiltalte og fornærmede. Tiltalte forgrep seg på niesen under hennes besøk i hans hjem med døtrene til stede i rommet. Tiltalte var klar over at fornærmede var sårbar, og handlingen representerte et grovt tillitsbrudd mot henne.

Mannen ble også dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til hver av de fornærmede jentene.

Den domfelte har denne høsten også vært under strafforfølgning ved Kristiansand tingrett for mishandling av sin daværende ektefelle og deres felles barn. Gjerningstiden i denne saken er angitt å være fra mars 2008 til mai 2019. Mannen ble i september dømt til en straff av fengsel i ett år, med kontaktforbud overfor de fornærmede i en periode av fem år. Det ble også tilkjent oppreisningserstatning til de fornærmede i størrelsesorden kr. 80.000,-, - 130.000,-. Denne dommen er påanket av domfelte og ikke rettskraftig.

FAKTA:

Aktor i saken var statsadvokat Leif Aleksandersen.
Forsvarer til den domfelte er Carl Henning Leknesund.
Bistandsadvokater til de fornærmede er Merete Bjørkelund og Solrun Vik.