- DNA-analyser viser at liket har samme mor og far som det premature fosteret som ble funnet på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019, sier etterforskningsleder Morten Hole ved Harstad politistasjon.

Det var liket av et prematurt foster, en jente på 34 uker, som ble funnet. Liket bar preg av å ha ligget lenge, men foreløpig vet ikke politiet hvor lenge.

Det gjenstår fortsatt oppgaver i politiets etterforskning, for å forsøke å finne klarhet i saken.

- Funnet fra 2019 ble henlagt, men vi ser også på saken fra i fjor i etterforskningen nå, sier Hole.

22.10.2020: Mandag denne uka ble politiet varslet om funn av et lik i et uthus i Kvæfjord. Liket er et prematurt foster, som bærer preg av å ha ligget lenge.

Politiet gjør nå undersøkelser for å forsøke å avklare identitet. Fosteret er obdusert, og det er sendt prøver for nærmere analyse. Politiet gjør også undersøkelser knyttet til funnstedet og personer som kan ha tilknytning til adressen.

- Det er for tidlig å ha noen formening om hva som har skjedd, det gjenstår fortsatt etterforskning og prøvesvar før vi vet mer om saken, sier stasjonssjef Frank Magne Sletten ved Harstad politistasjon.

Det ble funnet et prematurt foster på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019, men det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom disse to sakene eller ikke.