Politiet har etterforsket bredt hele helga. Gjennom etterforskningen av elektroniske spor, videoovervåkning og vitneforklaringer, ble det avdekket at denne gutten hadde vært i området i tidspunktet handlingen skjedde. Den siktede har vært i avhør hos politiet søndag formiddag.

-På bakgrunn av dette ble han tatt inn av politiet og avhørt. I avhør har han knyttet seg til åstedet på det aktuelle tidspunktet, men han ønsker ikke i dag å forklare seg mer om det som skjedde, sier Bente Bøklepp, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

-Politiet fortsetter etterforskningen og det gjenstår endelig analyse av tekniske funn, elektroniske spor og avhør, også av den siktede, og vi mener vi har funnet riktig gjerningsperson, sier Bente Bøklepp, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Den siktede er under den straffbare lavalderen på 15 år og han vil bli fulgt opp videre av barnevernet.

-Det har kommet veldig mange tips i saken og folk har gitt oss viktig overvåkingsmateriale. Vi vil takke alle som har hjulpet oss med informasjon, sier Bente Bøklepp, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Pressemelding lørdag 24.oktober:

Politiet fikk fredag 23. oktober kl.14:40 melding om at en jente på seks år ble stoppet av en mann da hun var på vei hjem fra Breidablikk skole. I området Mentz Skjetnes vei og Distriktslege Øverlids vei skal mannen ha utført en seksuell handling mot jenta.

-Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen. Dette har skjedd i et boligområde på dagtid ovenfor et barn som er på vei hjem fra skolen. Vi har satt alle tilgjengelige resurser inn i etterforskningen, sier Bente Bøklepp politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

-Foreløpig har ingen status som mistenkt i saken. Politiet har iverksatt etterforskning og jobber nå med vitneavhør, rundspørringer i området og andre tekniske undersøkelser, sier Bente Bøklepp politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

-Politiet har ingen opplysninger om at dette er noe annet enn en enkeltepisode, og vi har ikke fått melding om at andre har vært utsatt for det samme. Men, gjerningspersonen er ikke pågrepet og vi oppfordrer derfor av føre var prinsippet foreldre til å være litt ekstra oppmerksomme, sier Bente Bøklepp politiadvokat i Trøndelag politidistrikt

Ber folk melde seg og komme med tips på tipstelefon: 73 48 94 00

Politiet ber om at alle personer som var utendørs i området fra Breidablikk skole - Mentz Skjetnes vei og Distriktslege Øverlids vei i tidsrommet mellom kl. 14.00 og kl.15.00 fredag 23. oktober, melder seg for politiet på tipstelefonen.

Politiet ber om at personer som har kamera i kjøretøy/boliger/industribygg eller lignende i området fra Breidablikk skole til Mentz Skjetnes vei melder seg til politiet på tipstelefonen slik at vi kan gjennomgå disse.

Det er gjort observasjon av en person som beveger seg langs Mentz Skjetnes vei ca. kl 14.20, og politiet ber om at denne personen melder seg. Om det er personer som kjenner til personens identitet eller har sett personen samme dag bes de melde seg for politiet på tipstelefon.

Dersom det er personer som har opplysninger i saken bes disse kontakte politiet på vår tipstelefon: 73 48 94 00 eller på mail: tips.politiet.no/trøndelag.

(Begge pressemeldingene er oppdatert etter de ble publisert).