To av ukene er i full isolasjon. Fengslingsbegjæringen ble behandlet som kontorforretning i Kristiansand tingrett mandag.

– Kjennelsen er i tråd med det vi har bedt om, sier seksjonsleder påtale i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille.

Etterforskningen er fortsatt i innledende fase. Politiet har foretatt avhør av siktede som erkjenner de faktiske forhold. Videre jobber politiet både taktisk og teknisk videre i saken, med både vitneavhør og åstedarbeid. Det er til nå innhentet mye informasjon som skal gjennomgås og analyseres.

Media:
Dersom det fremkommer nye opplysninger i saken vil politiet kommunisere dette gjennom pressemelding på politiet.no. Pressevakt kan kontaktes på telefon 488 95 807.