Politiet oppfordrer alle til å følge og overholde reglene. Det er viktig at vi tar ansvar.

De aller viktigste tiltakene er: Hold minst en meter avstand til andre, hold deg hjemme om du er syk, hold hendene rene, hold antallet mennesker du møter nede.

Politiet forholder seg til det enhver tid gjeldende regelverk og oppfordrer alle til å sette seg inn i hvilke regler og anbefalinger som til enhver tid gjelder.

Politiet vil som hovedregel søke å forebygge overtredelser ved å gi råd og veiledning om gjeldende regler.

Hvis råd og henstillinger ikke følges, vil politiet gi pålegg for å sikre at reglene overholdes. Åpenbare og gjentatte brudd på smittevernloven vil bli anmeldt. Dette gjelder:

  • Aktiv smittespredning
    • Brudd på karantene
    • Gjentatte brudd
    • Ikke etterfulgte pålegg

Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20 000,- per tilfelle.

Relevante lenker om koronaviruset mht. råd og regler:


Oslo kommune:
Koronavirus - råd og regler i Oslo

Endring i forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo

Asker kommune: Korona- lokale råd og regler for Asker

Bærum kommune: Korona - råd og regler

FHI – koronasiden: Koronavirus - temaside

Regjeringen: Koronasituasjonen

  • Koronaviruset