Der vi tidligere har gitt råd og veiledning vil vi nå anmelde brudd på smittevernbestemmelsene når det gjelder aktiv smittespredning, brudd på karantene, gjentatte brudd og ikke etterfulgte pålegg. Eksempel på dette er politioppdrag tilknyttet private fester og arrangementer.

Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20 000,- per tilfelle. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter.

Politiet vil samarbeide med kommunen, og vil spesielt ettergå og være oppsøkende der hvor helsemyndighetene ser at smitten er størst.

Frem til mandag denne uken er det er det registrert 199 covid-19-saker i Oslo politidistrikt. 99 av sakene gjelder brudd på karantene/isolasjon.

  • Koronaviruset