- Politiet er i gang med å redusere bruken av eksterne konsulenter i etaten. Gjennom å veksle inn konsulenter i egne ansatte gjør vi utgiftene mer forutsigbare, samtidig som vi sikrer viktig kompetanse internt i etaten, og får utnyttet investering mer kostnadseffektivt, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Rekruttering innenfor flere fagområder

Kompetansen som skal rekrutteres ved innveksling av konsulentårsverk er innenfor fagområdene prosjektledelse, prosjektstøtte, arkitektur, testing, utvikling, nettverksdrift og andre IKT-driftsoppgaver.

Besparelser på 40 millioner

Ved å omgjøre konsulentårsverk til faste stillinger er det forventet en effektiviseringsgevinst i 2021 på opptil henholdsvis 5 millioner i Politidirektoratet, og 35 millioner i Politiets IKT-tjenester. Besparelsen i påfølgende år vil være opptil 60 millioner.                      

- Politiet er i gang med kostnadseffektivisering på flere områder for å skape større økonomisk handlingsrom i etaten, fortsetter Skulstad.

Fortsatt behov for konsulenter

Etaten har midlertidige behov for spisskompetanse og kapasitet som det ikke er alltid er hensiktsmessig å bygge opp internt. Det kan være uforholdsmessig kostbart å ansette på grunn av tilgjengelig kompetanse i markedet.

- Selv om bruken av konsulenter reduseres de kommende årene vil derfor behovet fortsatt være der. Det gir en nødvendig fleksibilitet avslutter Skulstad.