Festarrangør er nå bøtelagt med kr 10 000,- for overtredelse av forbudet mot privat sammenkomst med mer enn 10 deltagere.

Politiet kan også straffeforfølge deltagerne på en slik sammenkomst, og jobber nå videre med å identifisere de som har vært tilstede på den aktuelle festen.

Oslo politidistrikt anmelder og straffeforfølger nå brudd på smittevernbestemmelsene, som for eksempel private fester med flere enn 10 personer eller der 1-meters regelen ikke kan overholdes.

Oslo politidistrikt ser at påbud stort sett følges, at folk holder seg hjemme og bruker munnbind m.m. Vi håper den gode innsatsen hos innbyggerne i politidistriktet fortsetter, slik at smittetallene reduseres og politiet kan bruke tiden til bekjempelse av kriminalitet for øvrig.

Politiet samarbeider med kommunen, og vil spesielt ettergå og være oppsøkende der hvor helsemyndighetene ser at smitten er størst.

Som følge av skjerpede innreiserestriksjoner er det økt kontrollvirksomhet ved grensene. I vårt distrikt gjelder dette Oslo havn.

 

Eksempler på bøtesatser

Sentrale bestemmelser

Brudd på karanteneplikt – ankommet fra utlandet – bøtesats kr 20 000,-

Brudd på karanteneplikt – etter nærkontakt med bekreftet smittet kr 20 000,-

Brudd på isolasjonsplikt – bekreftet smittet  Kr 20 000,-

Lokale bestemmelser Oslo

Munnbind

Brudd på plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende.      Kr 2 000,-

Brudd på plikt til å bruke munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.                                             Kr 2 000,-

Arrangement

Arrangere eller delta på privat arrangement med flere enn 10 deltakere

Arrangere eller delta på privat arrangement hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand.      

Kr 10 000,-(arrangør)       
Kr 5 000,- (delta) Ved grove overtredelser kan bøtesatsen dobles


Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder                                                Kr 20 000 - 50 000,-

                                                                        

  • Koronaviruset