Mannen har fått forelegget etter straffelovens§ 185  for å ha fremsatt en diskriminerende eller hatefull ytring. Mannen fungerte som vakt under fotballkampen. Botlagte vil få tid til å vurdere om forelegget vil bli vedtatt eller ikke.