Straffesaker
Den siste uken er det registrert 4 nye straffesaker knyttet til korona i Innlandet politidistrikt. Sakene dreier seg om brudd på karanteneregler.

Totalt er det registrert 32 straffesaker knyttet til korona siden mars 2020 i Innlandet politidistrikt. Politiet har fått i oppdrag å prioritere kontroll og sanksjonering av brudd på smittevernreglene. De nye tiltakene fra regjeringen trådte i kraft 6. november.

Bøtesatser
Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20 000 per tilfelle. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter. I særlig alvorlige eller gjentatte tilfeller, kan det også være aktuelt med fengselsstraff.

Økt kontroll på grensen og karantenehotell ved innreise

 Fra mandag 9. november ble det også økt kontrollvirksomhet på grensen. Innlandet politidistrikt har nå bistand fra HV05. Tollvesenet bistår også politiet med grensekontrollen.

Alle som kommer til grensa må legitimere seg og dokumentere gyldig innreise. Hvis de ikke er pendlere eller skal foreta annen arbeidsreise må de reisende enten snu eller tilbringe de neste 10 dagene på karantenehotell eller egen bolig.

I Innlandet er det opprettet to karantenehotell for innreise: G-kroen motell i Eidskog kommune og Kjølen hotell i Trysil kommune. Det er aktuell kommune som bemanner hotellet. Det er så langt ikke registrert bruk av karantenehotellene i distriktet.

Mer informasjon

 

  • Koronaviruset