I tillegg har 35 personer snudd frivillig ved grensa i samme periode.

Totalt har grensemannskapene kontrollert 4077 kjøretøy ved grenseovergangene til Innlandet fylke i uke 46. Fra uke 42-45 ble omtrent 4500 kjøretøy kontrollert hver uke. Mens i uke 40-41 ble over 18000 biler kontrollert hver uke. Dette har sammenheng med hvilke koronarestriksjoner som er gjeldende til enhver tid, og i tillegg var det høstferieavvikling i uke 40/41 som kan ha ført til økt trafikk.

I løpet av helgen er det registrert 3 nye straffesaker knyttet til korona i Innlandet politidistrikt. Sakene dreier seg om brudd på karanteneregler. Totalt er det registrert 35 straffesaker knyttet til korona siden mars 2020 i Innlandet politidistrikt.

 To personer er siden forrige uke sendt til karantenehotell av grensemannskapene i Innlandet.

  • Koronaviruset