Har du planer om å ha en stand, gjennomføre et opptog, en demonstrasjon eller lignende på et offentlig sted må du melde fra til politiet. Husk at også kommunen kan ha regler som du må kjenne til.

Informasjon og lenke til skjema ligger her.